Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
2i
111. Deelwoorden zijn eigenlijk van de werkwoorden
gevormde bijvoeglijke naamwoorden , die zoowel eene
handeling als eene hoedanigheid noemen. Men onder-
scheidt een tegenwoordig deelwoord : hoorende , roe-
pende en een verleden deelwoord: gehoord, geroepen.
112. Naar de beteekenis verdeelt men de werkwoorden
in onovergankelijke en overgankelijke werkwoorden.
113. Onovergankelijiie werkw. kunnen geen lijdend voor-
werp bij zich hebben: zitten, komen, sUian. Hij zit op
den stoel Vader komt morgen. Zij stonden hij de deur,
114. Overgankelijke werkw. kunnen een lijdend voorwerp
hebben : roepen , schrijven , heleedigen. Hendrik roept
den schilder. De koopman schrijft eene rekening. De
jongen heleedigt zijnen buwman. Deze werkw. kun-
nen in den lijdenden vorm gebezigd worden.
115. Sommige werkw. kunnen onovergankelijk en over-
gankelijk voorkomen: Het water kookt De keuken-
meid kookt aardappelen. Het vlot drijft in 't water.
De herder drijft de schapep, naar de heide
116. Enkele onovergankelijke werkw. zijn in bepaalde
gevallen overgankelijk : Hij gaat zijnen gang. Hij
slaapt den slaap des doods. Hij ster/t den heldendood.
Hij ademt icraah
117. Wederkeerige werkw. hebben een wederkeerig voornw.
in den of 41^™ naamval bij zich. In 't laatste
geval zijn onderwerp en voorwerp dezelfde personen:
Die man wascht zich. Willem vergist zich.
118. De werkw., die alleen wederkeerig gebruikt worden,
noemt men noodzakelijk wederkeerige werkwoorden :
zich vergissen , zich ontfermen , zich aanmatigen.
119. Andere, die ook mei wederkeerig voorkomen, zi^n toe-
vallig wederk. werkwoorden : zich Ideeden, zich ivasschen.
120. Onpersoonlijke werkwoorden zijn die , bij welke het
eigenlijke onderwerp der handeling niet wordt ge-
noemd Meestal wordt dit vervangen door het pers.
vnw. hel: Het regent, het sneeuwt, mij dorst.
,121. Vele dezer werkw. zgn in schijn , niet wezenlijk
onpersoonlijk , b.v.: Het smart mij, dat hij ziek is.
Het verheugt mij, dat gij gekomen zijt. De werkw.
smarten en verwonderen hebben hier wel het per-