Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
de onvolmaakt verleden tijd : hij roanddde,
de volmaakt verleden tijd : hij heeft qewnndeld ,
de meer dan volmaakt verleden tijd: hij had geioandeld,
de toekomende tijd: hij zal ivand'len ,
de volmaakt toekomende tijd : hij zal getoandeld hebben.
106. ]?e tijden der Aanvoegende wijs zijn :
de tegenwoordige tijd : hij wandele,
de onvolm. verl tijd : hij ivandelde,
de volm. verl. tijd : hij hebbe gewandeld,
de meer dan volm. verl. tijd: hij hadde gewandeld.
107. De Aanvoegende wijs gebruikt men:
a. in hoofdzinnen : Leve de Koning ! Kwame mijn
broeder toch
b. in onderwerps- en voorwerpszinnen: Het is
goed, dat hij Icome. Ik hoop , dat het u gelukke.
c. in bijwoordelijke doelaanwijzende of toegevende
zinnen : Hij arbeidt, opdat hij zijn brood verdiene.
Hij zal komen , tvat er ook gebeure.
108. De hulpwerkwoorden mogen en zullen worden dik-
wijls gebruikt om deze wijs te omschrijven : Ik hoop
dat het u gelukken moge, zulle. In plaats van de
hierboven gebezigde tijdvormen der Aanvoegende
wijs, bedient zich tegenwoordig onze schrijf- en
spreektaal algemeen van de tijdvormen der Aan-
toonende wijs: Het is goed, dat hij komt. Ik hoop,
dat het u gelukt.
109 De tijden der Voorwaardelijke wijs zijn :
de toekomende tijd : hij zoude wandelen,
de volm. toekomende tijd: hij zoude gewandeld hebben.
Ook bezigt men in deze wijs:
den onvolm. verl. tijd der Aanvoegende wijs:
Indien hij durfde, sprake (sprak) hij van zijnen vader.
den meer dan volm. verl. tijd der Aanvoegende
wijs : Zoo hij ouder geweest ware {ivas) , hadde (had)
hij zich wel verdedigd.
110. De Gebiedende wijs wordt alleen gebruikt in den twee-
den persoon van den tegenwoordigen tijd: enkelvoud
leer , meervoud leert. In plaats van deze wijs ge-
bruikt men soms de Onbepaalde wijs of 't verleden
deelwoord : Opletten, jongens ! De leien opgeborgen l