Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
dan zijne vlugheid, dan zegt men: Hij is meer
iverkzaam dan vlug.
100. Onregelmatige vormen der trappen van vergelijking
zijn : goed, heter , best ; veel, meer , meest: weinig ,
minder , minst.
't WerUwoor«!.
101 Werkwoorden noemen eene handeling of eenen toe-
stand : hopen , arbeiden, sterven, zitten , zijn. De
personen , die eene handeling verrichten , of zich in
eenen zekeren toestand bevinden , kunnen zyn :
Enkelvoud , de spreker (eérste persoon): ik loop , zit ;
de aangesproken persoon (tweede persoon):
gij loopt, zit ;
de persoon , van wien men spreekt (derde per-
soon) : hij, zij, het, men , de man, de vrouw,
het meisje loopt of zit ;
Meervoud, de sprekers (eerste persoon): u-ijloopen, zitten;
de aangesproken personen (tweede persoon) :
gij loopt, zit ;
de personen, van wie men spreekt (derde
persoon); zij, de mannen , de vrouwen , de
meisjes loopen of zitten.
402. Voor den tweeden persoon bezigt men zoowel in 't
enkelvoud als 't meervoud het pers. vnw. gij. Vroe-
ger zeide men in 't enkelvoud, in plaats van gij
loopt: du loops.
103. De handeling of de toestand, door 't werkw. uit-
gedrukt , kan zijn :
werkelijk (Aantoonende wijs) : ivij hebben gezien ,
dal hij op reis gegaan is ;
gewenscht (Aanvoegende wijs): ik hoop , dat hij
zich beter gedrage ;
gewenscht, maar tegelijk onmogelijk (Voorwaar-
delijke wijs): Indii-n hij hier ware, hij verdedigde zich wel;
een gebod (Grebiedende wijs): Geef mij dit boek.
104. Noemt men eenvoudig de handeling of den toestand,
dan staat het werkwoord in de Onbepaalde wijs:
wandelen is gezond.
105. De tijden der Aantoonende wijs zijn :
de tegenwoordige tijd : hij wandelt,