Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
1. Peter de Groote, 2. Pepers des Grooten, 3. Peter
den Grooten, 4. Peter den Grooten,
95. Bijvoeglijke naamwoorden, die de stof noemen,
waaruit iets gemaakt is, blijven in alle geslachten
en naamvallen, enkelv. en meerv., onverbogen, indien
/X op en uitgaan : een gouden ring, eins gouden rings,
gouden ringf'.n. Men zegge dus niet: een (.piid horloge,
maar: een gouden horloge.
9ö. Verder worden niet verbogen :
Bijvoeglijke nw. van plaatsnamen gevormd: dc
Rotierdammer beurtman , Deventer koek.
De woorden rechter en linker ^
Meerlettergrepige woorden op en: eene open bloem,
de verheven taal, de over Men moeder.
97. Trappen van vergelijking. Het bijv. nw. heeft
bijzondere vormen, om aan te toonen , dat dezelfde
hoedanigheid aan eenige personen of zaken hi ver-
schillende mate eigen is. Drie jongens kunnen groot
zijn , maar in verschillende mate : de eene is groot,
de tweede grooter, de derde de grootste. De vorm
groot is dan de stellende trap , grooter de vergelijkende,
grootste de overtreffende trap
08. De stellende trap is 't byv. nw. in den gewonen
vorm.
De vergelijkende trap wordt gevormd door er
achter den stellenden trap te voegen : gehoorzaam—
gehoorzamer. Eindigt de stellende trap reeds op
eene r, dan krygt de vergelijkende trap der\ zwaar-
der, rerder.
Pe overtreffende trap wordt gevormd door st
achter den stellenden trap te plaatsen: gehoorzaam—
gehoorzaamst. Eindigt het bijvoegl nw. i-eeds op s of
sch, dan plaatst men achter dezen uitgang eenvoudig
t\ wijs—wijs\, frisch — frischt.
99. 't Kan gebeuren, dat twee hoedanigheden van den-
zelfden persoon of dezelfde zaak vergeleken worden.
In dit geval bezigt men niet de gewone vormen
der trappen van vergelijking, maar de woorden
meer en meest. Een jongen kan vlug en werkzaam
zijn tegelijk. Is evenwel zijne werkzaamheid grooter