Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
Üp dezelfde wijze wordt het bijv. naamwoord verbogen,
vrouwel. en onz , meervoud.
90. Voor een onzijdig zelfstandig nw. moet het byv.
nw. na 't lidwoord een onverbogen blijven : een uit-
gestrekt bosch.
Na 't lidwoord het, en, in 't mann, geslacht, na 't lid-
woord een laat men het ook in sommige beteekenis-
sen onverbogen: het machtig vorstenhuis, een oud man.
<Jt. De beteekenis van 'tbijv. nw. in den verbogen en
den onverbogen vorm is niet gelijk :
Een goed vorst is iemand, die- als vorst goed ge-
noemd kan worden.
Een goede vorst is iemand, die als mensch goed
is, maar 't is zeer wel mogelijk, dat hij als vorst
niet deugt. Lodewijk de vrome ivas een goede vorst.
Of hij ook een goed vorst was , valt te betwijfelen.
Een oud soldaat is iemand , die lang gediend heeft.
Een oude soldaat is een soldaat, die niet jong meer
is. 't Kan echter heel goed zijn, dat hij pas in
dienst gekomen is.
92. Zelfstandig gebruikt wordt het bijv. nw. op dezelfde
wijze verbogen als een zelfstandig nw., dat op eene
toonlooze e eindigt, b. v. de bode, de getuige.
Enkelvoud. Meebvcuc.
Mann. Vrouw. Onz. M. V. O.
1. de dwaze 1. de dwaze 1. het dwaze 1. de dwazen
2. des dwazen 2. der dwaze 2. van het dwaze 2. der dwazen
3. den dwaze 3. de(r) dwaze 3. het dwaze 3. den dwazen
4. den dwaze 4. de dwaze 4. het dwaze 4. de dwazen.
93. Alleen dan is "tbijv. nw. zelfstandig gebruikt, als geen
zelfst. nw. voorafgaat, waarbij het als bepaling ge-
dacht kan worden : Iedereen acht den weldadige. De
gehoorzamen zallen beloond worden. Daarentegen : Van
deze beide jongens zal men dtn ongehoorzamen straffen.
Alle menschen meenen hun geluk te zoeken , de booze
zoowel als de goede.
94. Staat het bijv. nw. achter een eigen zelfst. nw. als
bepaling, dan wordt het op dezelfde wijze verbogen
alsof het er vóór stond: