Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
81. Verbuiging der betr. vnw. die en iveJh
Enkelvoud.
Mann. Vrouw.
1. die, welke 1. die, welke
2. wiens, welks 2. wier, welker
3. wien , welken 3. wie , welke
4. dien of wien, welken 4. die of wie, welke
Meervoud.
M. V. O.
die, welke
Onz.
1. dat, hetwelk
2. welks
3. dat, hetwelk
4. dat of wat,
hetwelk
82.
83.
84.
83.
Mann.
1. wie
2. wiens
3. wien
4. wien
1.
2. wier, welker
3. wien , welken
4. die of wie . welke.
In plaats van dien , die of dat gebruikt men iu den
naamval wien , wie of wat, wanneer een voor-
zetsel voorafgaat: De man , van wien gij gespróken
hebt, is ongesteld.
Om eene onwelluidende herhaling van die te ver-
mijden , bezigt men tcelkeIk bedoel die plaats , die
gij bezocht hebt. Liever zegt men hier: welke gij
bezocht hebt.
"VVyst het betr. vnw., door een voorzetsel voorafge-
gaan, op zaken terug, dan vervangt men het dikwijls
door een bijwoord: De stad, van welke oj waarvan
gij spreekt.
Vragende voornaam-ivoorden. De vragende vnw. wie,
wat, welke, hoedanig, wat voor vragen naar perso-
nen of zaken , of naar hoedanigheden van personen
of zaken : Wie loopt daar ? Wat heeft hij in de
hand ? Hoedanig is zijne kleeding ?
Verbuiging van wie, wat en welke :
Enkelv. Meekv.
Vrouw. Onz. M. V. O.
1. wie 1. wat 1. wie.
2. wier 2. waarvan 2. wier
3. wie 3. waaraan 3. wien
4. wie 4. wat. 4. wie.