Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
i i.
17
Meervoud.
M. V. O.
1. deze , die, gene
2. dezer, dier
3. dezen , dien , genen
4. deze , die , gene.
Spreekt men van zaken, niet van personen, dun
bezigt men in plaats van de aanw. vnw. soms
bijwoorden. In plaats van: Spreekt gij van dit,
denkt gij aan dat, zegt men : Spreekt gij daarvan ,
denkt gij daaraan.
Zoo komt: hiermede, hieruit in plaats van : mei
deze , met dit, uit deze, idt dit;
daarmede, daaruit in plaats van: met
die, met ddt, uit die, uit dat.
aanwijzende voornaamwoorden zijn degene,
78. Andere
hetgene.
Verbuiging
Mann.
Enkelvoud
Vrouw.
Onz.
Meerv.
M. V. O.
1. degene 1. degene 1. hetgene 1. degenen
2. desgenen 2. dergene 2. desgenen 2. dergenen
3. dengene 3. de(rjgene 3. hetgene 3. dengenen
4. dengene 4. degene 4. hetgene 4. degenen.
79. Deze vnw. worden altijd door eenen bijvoeglijken bijzin
gevolgd : Degene, die u ontmoet heeft, ^s vertrokken»
Het huis desgenen, wiens vader overleden is, wordt
verkocht.
80. Betrekkelijke voornaamwoorden. De woorden die en wiens
in de beide voorgaande zinnen zijn betrekkelijke
vnw. De betr. vnw. staan aan 't hoofd van eenen bij-
voeglijken zin, en wijzen terug naar een voorafgaand
zelfst. nw. of voornaamwoord. In bovengenoemde
zinnen wijzen ze terug naar de vnw. degene en
desgenen. In de volzinnen: Alexander, die koning
van Macedonië was , overleed te Babyion, Den ze.e~
man , wiens schip vergaan is, heeft men gered^ hebben
de betr. vnw. die en wiens betrekking op de zelfst.
nw. Alexander en zeeman.