Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
hunne waren verhoekt. r>e dames hehhen hare hoeden
gevonden. De hosschen hebben hun groen verloren
Elk dezer vormen wordt overigens op dezelfde
wijze verbogen als bovengenoemde vnw. mijn en uw.
78. De verbuigingsvormen der bez. vnw. worden thans
meestal verkort, voor 'tmann. gesL, enkelv., ten
minste. In plaats van my/ieu , zijnen, /«««neii schrgft
men : mijn , zijn , hun enz. .
't Bez. vn%v. , zelfstandig gebruikt, wordt op de
volgende wijze verbogen :
EiNkelvoud. Meervoud.
Mann.
Vrouw.
Onz.
M. V. O.
1. do mijne 1. de mijne 1. het mijne 1. de mijne
2. dés mijnen 2. der mijne 2. des mijnen 2. der mijne
-3. den mijnen 3. de (der) mijne 3. het mijne 3. den mijnen
4. den mijnen 4. de mijne 4. het mijne 4. de mijne.
Dus : Wij hebben uwen reader en den mijnen gezien ,
uwen broeder en den mijnen boehen gezonden. Evenzoo
worden verbogen: de uwe, de onze, de zijne, de
hunne enz. H Meervoud neemt alleen dan in alle
naamvallen eene n aan, wanneer men huisgenooten
of landgenooten bedoelt: Gij en de uwen zijt wel-
varend , ik en de mijnen ook. De onzen verloren
den slag.
75. Aanwijzende voornaamivoorden. Met de aanwijzende
voornaamwoorden deze en dit wijst men personen
of zaken aan . die dicht bij zijn. Verder af zijnde
worden aangeduid door die, dat en gene.
Deze voornaamwoorden kunnen bijvoeglijk en
zelfstandig voorkomen; ze worden in beide gevallen
op dezelfde manier verbogen: Dien man ken ik zeer
goed , dezen niet.
76. Verbuiging: En'kelv.
Mann. Vrouw. Onz.
1. deze, die, gene 1. deze, die, gene 1. dit dat
dezes, diens 2. dezer, dier 2. dezes, diens
•3. dezen, dien, genen 3.deze(r)die(r)gene(r) 3. dit, dat
-4. dezen, dien, genen 4. deze, die, gene 4. dit, dat