Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
15
>
Mann.
1. mijn broeder
Eskelv.
{Mijn broeder is op reis gegaan).
2. mijns broeder (Z)f akker mijns broedei-s wordt verkocht).
3. mijn'H broeder {Gij hebt mijnen broeder eenen grooten dienst
bewezen).
4. mijnen broeder {Mijnen broeder kent gij toch reeds lang).
Enkelvoud. Meeiiv.
Vrouw. Onz. M. V. O.
1. mijne moeder 1. mijn kind 1. mijne broeders, moe-
ders, kinderen
2. mijner broeders, moe-
ders , kinderen
3. mijnm broeders, moe-
ders , kinderen
4. mijne broeders, moe-
ders , kinderen.
't Bez. vnw. van den pers., enkelv., dijn is ver-
ouderd. Men gebruikt thans het bez. vnw. van den
2iien pers., enk., uw ook wanneer de bezitter enkelvoud
is : Uw boek zult ge verliezen , jongen!
Verbuiging van 't bez. vnw. uw:
Enkelvoud. Meekv.
Vrouw. Onz. M V. O.
1. mve zuster 1. uw huis 1. mve vaders,
zusters, huizen
2. uwer zuster 2 uivs huizes 2. niver vaders,
zusters, huizen
3. uwe{r) zuster 3. uw huis
2. mijner moeder 2. mijns kinds
3. mijne{r) moeder 3. mijn kind
4. mijne moeder 4. mijn kind
70.
71.
Mann.
1. uw vader
2. uws vaders
3. uwen vader
4. uwen vader
4. mve zuster 4. inv huis
3. uwen vaders,
zusters, huizen
4. uwe vaders,
zusters, huizen,
vnw. van den
72. Er zjjn drie vormen voor 't bez.
3den persoon.
Is de bezitter een enkel persoon, dan bezigt men
voor 't mannel gesl. zijn, voor 't vrouwel haar, voor
'tonz. zijn: De jongen heejt zijne pH verloren. Moeder
had haren vinger bezeerd. Met paar! brak zijnen poot.
Zijn er meer bezitters, dan is 't mannel. hun,
't vrouwel. haar , 't onz. hun. De kooplieden hadden