Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
u
Onzijdig.
1. het 1. zij (ze)
2. zijns, zyner % huns , hunner
3. het 3. hun
4. het 4. hen (ze).
65. Ter versterking plaatst men soms achter het zelf-
standig naamw. of 't pers. vnw. het voornw. zelf:
de man zelve, hij zelve.
Enkelvoijd. Meervoud.
Mann. Vrouw Onz. M. V. O.
Verb. : 1. zelve 1. zelve 1. zelve 1. zelve
2. 2. 2. 2.
3. zeiven 3. zelve 3. zelve 3. zeiven
4. zeiven 4. zelve 4. zelve 4 zelve.
66. *t Wederkeerig persoonl. vnw. van den pers zich
staat in het enkel- en meervoud, en wordt dan gebe-
zigd, als het lijdend voorwerp, of de persoon, ten wiens
behoeve of ten wiens koste de handeling geschiedt,
dezelfde persoon is als het onderwerp: hij wuscht
zich (4tle nvl) Zij geven zich nvl.) moeite
67. BezittrlijTce voornaa>nvworden. 't Bez. vnw. kan bij-
voeglijk of zelfstandig gebruikt worden. In 't eerste
geval bepaalt het eene zelfstandigheid en staat'dan
vóór een zelfst. nw. : Gij hebt mijne pen. In het
tweede geval staat bet in de plaats van eene zelf-
standigheid : [Jie ptn is de mijne,
68. 't Bez. voornaamwoord wijst op eenen bezitter en
eene bezitting. Zegt men* Ik heh mijne moeder gezien^
dan is ik de bezitter, moeder de bezitting. Aan 't
bez. vnw. mijne kan men niet zien, of de bezitter
mannelgk of vrouwelijk is. Een meisje kan evengoed
zeggen als een jongen: mijne moeder. Evenmin kan
men 't geslacht van den bezitter merken aan de
bez. vnw. uw en onze: im vader ^ onze moeder.
Alleen 't bez. vnw. van den persoon heeft
verschillende vormen voor 't geslacht van den be-
zitter : jongen Liet zijnen vlieger op Het meisje
hid hare,pop vergeten
69. Verbuiging van 't bezitt. vnw. van den Is^en pers.,
byvoeglijk gebruikt: