Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
d. De aangesproken persoon : Vriend, hom hier!
Jongens, let op!
57. De 2'i« naamval duidt aan:
a. Bezit of verwantschap: het boeh der moeder,
de oom des hakkers.
b. Bij zelfst. nw. , die eene handeling noemen ,
den persoon of de zaak, die de handeling verricht of
ondergaat: de ondergang der zon, de inneming der stad.
58. De S^e naamval wijst den persoon aan, ten wiens
behoeve of ten wiens nadeel eene handeling verricht
wordt: De koopman gaf den bediende eene belooning.
De deugniet ontstal mijnen vriend het geld.
59. In den 4d«'> naamval staat:
a. Het lijdend voorwerp van den zin: Hendrik-
de Vogelaar stichtte burchten. Hedenmorgen heb ik
eenen langen brief ontvangen.
b. De bijstelling of tweede naam bij een zelfst.
nw., dat reeds in den 4'!™ naamval staat: Alexander
versloeg Darius , den koning der Perzen. Wij spreken
van Vondel, den beroemden Nederlandschen dichter.
c. De bepalingen van tijd , prijs , maat, gewicht .-
Dien dag kwam hij niet. Dut boek kost eenen gidden. Het
stuk laken icas zes el lang. Het vleesch woog tien pond.
d. De zelfst. nw., door een voorzetsel voorafge-
gaan : De koe graast langs den weg. De kaai t
hangt aan den muur.
't Voornaamwoord.
60. De voornaamwoorden worden verdeeld in: persoon-
lijke , bezittelijke, aantvijzende , betrekkelijke, vragende
en onbepaalde voornaamwoorden.
61, Persoonlijke voornaamwoorden 't Persoonlijk vnw. duidt
den spreker aan (Ist^" pers.), den aangesproken
persoon (2'i™ pers.), of den persoon, van wien men
spreekt pers.), 't Persoonlijk vnw van den
eersten persoon wordt op de volgende wijze ver-
bogen :