Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
51. Het zelfst. nw. heeft in den l^te" , 3den en 4den
naamval, mann., enkelv., denzelfden vorm. De
naamval neemt eene 5 aan.
De vier naamvalsvormen van 't vrouwelijk geslacht,
enkelv , zijn idle gelijk.
De l^t®, 3en naamval, onzijdig, enkelv.,
hebben denzelfden vorjn.
De naamval onz., enkelv , eindigt in oude vor-
men nog op e: in den beginne De 2^® naamval
neemt eene s aan.
De vier naamvalsvormen van 't meervoud zijn in
alle geslachten gelijk.
't Verschil in naamvalsvorm van *t zelfst. nw.
moet dus hoofdzakelijk gezien worden aan de ver-
buiging van 't voorafgaand lidwoord, bijvoeglijk
naamwoord of voornaamwoord.
52. Enkele mannel. zelfst. nw. en éen onzijdig woord
vormen den 2*1" naamval, enkelv., o^ en: des pausen ^
des graven ; en ^t onz. hart: des harten.
53. De naamval wordt meestal door 't voorzetsel van
omschreven : van den man in plaats van des mans,
van de vroiaoen voor der vroiaven In de spreektaal
wordt de naamvalsvorm mann. en onz , enkelv,
niet meer gebruikt. Niemand zegt: de zoon des
baJchers, Men zegt: de zoon van den bakker.
54. De naamval wordt door aan o^ voor omschreven:
Ik geef dien jongen {aan dien jonqen) dat boek. Hij
koopt zijnni zoon {voor zijnen zoon) eene lei.
55. Omdat de voorzetsels den naamval regeeren,
staat het zelfst. nw., zoodra het door van, aan of
voor voorafgegaan wordt, in den naamval.
5G. In den naamval staat:
a. Het onderwerp van den zin ; De jongen speelt.
De schilder wordt geprezen Er heerschte een hevige storm.
b. Het naamwoordelijk gezegde: Die heer is
burgemeester van X. Zijn broeder was mijn beste vriend,
c. De bijstelling of de tweede naam bij een on-
derwerp of naamwoordelijk gezegde: Hendrik, de
vriend mijns broeders , speelt. Die jongen is Hendrik,
de zoon van den dokter.