Boekgegevens
Titel: Kleine Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Kat, P.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1883
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 53-7
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204778
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kleine Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
staat het zelfst. nw. in 't enkelvoud, in 't laatste in
't meervoud.
45. De meeste zelfst. nw. vormen hun meervoud op s of en.
De vorm op s is meer alledaagsch, die op en deftiger.
40. Woorden, die in t enkelvoud op eene toonlooze e
eindigen , vormen hun meervoud op n: gemeente —
gemeenten , geraamte — geraamten.
47. Enkele onzijdige woorden vormen 't meervoud op
ers of eren: eiers, eieren, Hcederen, kalveren, gelederen,
48. Namen van stoffen (stofnamen) hebben geen meer-
voud .■ goud, zilver, meel, zand, wijn. Worden ze
in 't meervoud gebruikt, dan bedoelt men vei-schil-
lende soorten : wijnen , bieren.
49. Ue taal maakt dikwijls onderscheid in de beteeke-
nis tusschen den meervoudsvorm op s en dien op en :
tafeh = huismeubelen tafelen der wet
heidens — zwervende volken heidenen — afgodendienaars
hemeb — 't bovenste gedeelte hemelen — uitspansel
van ledekanten
«arf«/ « in de gewone beteekenis vaderen = voorouders
letters = leesteekens letteren = brief of letterkunde
knechts — bedienden knechten — slaven
Eveneens tusschen deri meervoudsvorm op en en eren {ers):
beenen , waarmede men loopt beenderen — geraamte
Meeden — vloerkleeden kleederen = kleedingstukken
iladen van een boek bladeren van eenen boom.
50. De zelfstandige naamwoorden hebben vier naamvallen,
die op de volgende wijze worden verbogen :
Enkelvold.
Mann. Vrouw.
1. de man de vrouw
2. des mans der vrouw
O. den man de(r) vrouw
4. den man de vrouw
Meervoud.
M. V.
1. de mannen, vrouwen,
2. der mannen , vrouwen,
3. den mannen , vrouwen ,
4. de mannen, vrouwen,
Onz.
het kind
des kinds
het kind (den kinde)
bet kind.
0.
kinderen
kinderen
kinderen
kinderen.