Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 2
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, ca. 1900 *
7e dr; 1e dr.: 1893
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4255
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204774
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Een vroolijk Yentje.
Karei van onzen buurman is een vroolijk
venlje. Die doel den heelen dag niels dan
zingen en Huilen. Als ik 's morgens pas
op ben, Jioor ik hem dikwijls al. En op
den dag behoell ge nooil Ie vragen, ol
Karei Ihuis is.
Als hij uil school koml, hdoren wij hem
in de verle aankomen.
Allijd zingl of Huil hij.
ik begrijp niel, hoe hij hel in de school
maakl. Dan moei hij zoo Iwee, drie uren
zijn mond houden.
In hel eersl, toen hij pas op school was,
begon hij soms in eens Ie zingen. Dan
keken alle jongens naar hem. En fluiten
deed hij nog wel eens meer in school.
Nu zal hij hel wel Ie druk hebben, wanl
hij leert goed.
Meesier zegt: ik mag wel een vroolijk
kind. als hel maar goed zijn best doet.