Boekgegevens
Titel: Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Auteur: Schmidt, Izaäk Riewert
Uitgave: 's Gravenhage [etc.]: Gebr. van Cleef, 1837
2e vermeerd. uitg; 1e dr.: 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 D 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204767
Onderwerp: Wiskunde: gewone differentiaalvergelijkingen, Wiskunde: reële analyse
Trefwoord: Gewone differentiaalvergelijkingen, Integraalrekening, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Vorige scan Volgende scanScanned page
Reglement op de exercitiën en manoeuvres der Infanterie, 5dee-
len, met platen. So................ƒ9.90
-op de exercitiën van de Infanterie, ingerigt voor het theo-
retisch onderwijs bij de korpsen, inhoudende de Soldaten- en
Pelotons-school , vervaardigd door den Generaal Dibbkts , en
geapprobeer-d door Z, M. äen Koning, 2 stukjes, zakformaat. » 1.00
op de exercitiën en de manoeuvres der Artillerie, geappro-
beerd bij besluit van Z. M. den Koning, van den Novem-
ber 1817.-, ]No. 56, 3 stukken. 8°...........» 3.75
— op de exercitiën en manoeuvres der kavalerie, 6 deelen, met
platen. 8«. . . • , . ..............»10.40
leglementopde inwendige dienst, de policie en de krijgstucht voor de
Infanterie, laatste uitgave van den Aug, 1817, litt. No. 5. 8°. » 1.80
— op de inwèndi^p dienst, de policie en de krijgstucht der kavale-
rie , gearresteerd bij dispositie van den Commissaris-Generaal van
Oorlog van den 2öst«n Januarij 1820 , IV". 21, tweede druk, 8o. » 2.00
— voor de Garnizoens-dienst, gearresteerd bij besluit van den
liaen Januarij 1815., No. 32. 8°............. - 75
— van administratie bij de landniagt, vastgesteld bij besluit
van Zijne Majesteit van den Ist«» Februarij 1819, litt. 15. • » 1.30
(Algemeene voorschriften op de uitvoering van het provisio-
neel) van administratie bij de landm'agt, vastgesteld bij besluit
van Zijne Majesteit van den Februarij 1819. litt. I's . . » 1.30
van krijgstucht of discipline voor het krijgsvolk te lande
der Vereenigde Nederlanden, zakformaat....... . » - 30
ScHARNHORST, (vo\) Mi 1 itair Zakbock, tot gebruik in het veld, nieu-
we en uit het iloogd., geheel naar den geest der hedendaag-
sche krijgsk. omgewerkte en vermeerd. uitgave, door de Kapiteins
Delprat en seei.ir;, tweede druk, met platen en tabellen- 8°. « 7.00
ScHARTKN, (G. F.) Kapitein der infanterie, Gids voor de Onder-
Ollicieren en Korporaals bij de Infanterie, gevolgd van het
onderrigt op den voorpostendienst, rijfde uitgave; aanbevolen door
het departement van Oorlog, 1833, met pl. , in zakform. . . » 1.25
Schets (Korte) van den Nederlandschen Pontontrein. S®. . . . » - 30
ScHMiDT, (J. R.) beginselen der hoogere Meetkunst, bevattende
de toepassing van ^e stelkunst op bepaalde meetkunstige vraag-
stukken , met platen- 8°*............. • » 4.25
■-beginselen der Differentiaal- en Integraal-rekening , met pl. 8«. » 5,25
-beginselen der Statica, l^te deel (statica der ligchameii) ,
met platen. 8<*................... G.00
-- beginselen der Statica, 2^1« deel (statica der vloeistoffen) ,
met platen. S^« • • ................ » 4*50
-beginselen der Dynamica, met platen. B»........ 6.50
beginselen der Stelkunst, vrij gevolgd naar het Fransch van
LA Croix, met platen, tweede druk, 8®.......... 4.80
— beginselen der Meetkunst, als voren, tweede druk, 8°. ♦ • » 5-00
— beginselen der Goniometrie en Trigonometrie, als voren,
tweede druk, . . • .............. . • » 1.50
grondbeginselen der beschrijvende Meetkunst, als voren,
tweede druk..................... 4,00
nagelatene Wiskundige verhandelingen, met platen. 8°. . » 4.00
Seelig , (H- G.) Onderwijs in de beweging der lasten, voor Ar-
tilleristen ; ticeede druk* 8«.............. 5.00