Boekgegevens
Titel: Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Auteur: Schmidt, Izaäk Riewert
Uitgave: 's Gravenhage [etc.]: Gebr. van Cleef, 1837
2e vermeerd. uitg; 1e dr.: 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 D 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204767
Onderwerp: Wiskunde: gewone differentiaalvergelijkingen, Wiskunde: reële analyse
Trefwoord: Gewone differentiaalvergelijkingen, Integraalrekening, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Vorige scan Volgende scanScanned page
INTEGRAAL.REKENING. § 275". 387
Op dezelfde wijze is dan ook QQ' = J ^ ^ (c — &) cn
AP BQ
PP' — a 4- - (d — a). Maar wij liebben bovendien —
AD _ RC
— =r , en hieruit volgt QQ' z= b + (c — b) cn
PP' = a + (c? — a).
De inhoud van het trapezium P'PQQ' uitgedrukt wordende
door i PQ (PP' -f- QQ')» zoo vinden wij voor hetzelve:
m — n ,, ^ _ d 4- c — b — a .
i (« + -J- -x) (a + b + -i---x),
waaruit voor de differentiaal van den inhoud des ligchaams volgt:
m(a+ b) -I- n (c?-|- c — sb — 2 a)
^(m-n)(d+c-b~a) ^^^
3V = i^n(a + b)+
cn dit integrerende, komt er:
V= i{n(a + b).+ + + " (f + - a^-aa) ^ _ ^
........, (m — n)(d+ c-b-a) ^^
en nemende deze integraal van x =z o tot x = A, dan komt
er voor den inhoud van het geheele ligchaam:
{a+b)-\-in{d-\-c—2b—2a)+\{m—n){d+ c~b—a)} ,
hetgeen gemakkelijk herleid wordt tot:
\z=:^lh{n{2a + 2b-\-c-\- d) m {a + b + 2 c + 2 d)}
= tI A{(a + J) (2 re + to)-I-(c + t/) (2 raï + ra)}
= jiHm(c + d) + ira + n) {a + b+ c + d) + n {aJr b)].
3°. Voorbeeld. In den kegel UFV, Fig. 60, is door de
koorde DD' van de bazis een parabolisch vlak DAD' gebragt,
evenwijdig met de zijde UF, en een ander parabolisch vlak
DRD', evenwijdig met de zijde FV; men vraagt den inhoud te
vinden van het ligchaam, begrepen tusschen deze twee para-
bolen en het oppervlak van den kegel?
Stellen wij FA = BC=:UB = a, FB = AC=r AV=:i en den
hal ven tophoek van den kegel rzr «, dan is UC = 2 aSina en
CV = 2 b Sin a, dus CD = CD' = 2 Sin» Vab. Stellende
dus FQ = BP = X, dan is, BC : BP = CD^" : MP% waaruit
B b 2
J