Boekgegevens
Titel: Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Auteur: Schmidt, Izaäk Riewert
Uitgave: 's Gravenhage [etc.]: Gebr. van Cleef, 1837
2e vermeerd. uitg; 1e dr.: 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 D 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204767
Onderwerp: Wiskunde: gewone differentiaalvergelijkingen, Wiskunde: reële analyse
Trefwoord: Gewone differentiaalvergelijkingen, Integraalrekening, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Vorige scan Volgende scanScanned page
inhoud.
xv
De formule e Sin"^ 0 is voor alle geheele positieve -waar-
den van m en n integreerbaar. pag, 351
Opgaaf van eenige integraal-formulen met denelver uitkomsten. idem»
Over het integreren bij benadering, 352
Meetkunstige verklaring van hetgeen men er door verslaat, om eene
differentiaal^formule tusschen bepaalde grenzen te integreren. idem*
Leerwijze voor het benaderen der integralen. 353
Voorbeeld ter benadering van 9r. 354
Zwarigheden , welke men somwijlen ontmoet, en hulpmiddelen om de-
zelve te overwinnen. 355
Voorbeeld ter opheldering. 356
Algemeene ontwikkeling vanJ^X^or, Reeks van berhodllï, 357
Toepassing der integraal - rekening op de kromme lijnen en
gebogene oppervlakken. 359
Over de inhoudvinding der kromme lijnen.
idem,
"Wat men inliet algemeen door de quadratuury^n een plat vlak verstaat, idem.
Formule voor de inhoudvinding der kromme lijnen , die door derzelver
vergelijking op regthoekige coördinaten gegeven zijn. 360
Voorbeelden. , 861
Formulen ter berekening van den inhoud, ingeval de assen der coör-
dinaten scheefhoekig op elkander staan. 306
Merkwaardige stellingen. 367
Voorbeelden. idem,
Hoe men den inhoud door de polaire vergelijkihg kan vinden. 369
Voorbeelden. idem*.
Over het vinden van de lengte der bogen. 371
Wat men door het rectificeren van eene kromme lijn verstaal. . idem.
Verschillende formulen voor het rectificeren. 372
Voorbeelden. idem.
Over de inhoudvinding der ligchamen. 377
Algemeene beschouwing van den weg, dien men tot het berekenen der
inhouden moet inslaan, idem.
Over de inhoudvinding der omwentelingsligchamen. 378
Voorbeelden. idem.
Over het vinden van ligchamelijke inhouden, begrensd door gebogen
vlakken, waarvan de vergelijking gegeven is, en door platte vlakken,
evenwijdig met die der ouderling regthoekige coördinaten, 380
Voorbeeld. 382
Over het geval, dat de coördinaten onderling scheefhoekig zijn. 385
Over het vinden der inhouden van andere ligchamen, waarbij men van
evenwijdige snijdende vlakken gebruik kan maken. idem.
Voorbeelden. idem»