Boekgegevens
Titel: Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Auteur: Schmidt, Izaäk Riewert
Uitgave: 's Gravenhage [etc.]: Gebr. van Cleef, 1837
2e vermeerd. uitg; 1e dr.: 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 D 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204767
Onderwerp: Wiskunde: gewone differentiaalvergelijkingen, Wiskunde: reële analyse
Trefwoord: Gewone differentiaalvergelijkingen, Integraalrekening, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
beg1!5selen der
y = — {Hoog. Meetk. § 39),
of
•wat betzelMe is;
X - X = - (Y
J)
h
Daar nu door de substitutie vau x h voor x
y overgaat em.
^^ overgaat + + +
en
zoo verkrijgen -wij voor de vergelijkingöh der twee normalen,
die met de abscissen x en a; h overeenstemmen, wanneer wij
namelijk e» en ß voor X en Y sebrijven:
Trekken wij, ter bepaling van bet snijpunt dezer normalen, de
gevondene vergelijkingen van elkander af, dan blijft er:
= + .....'
en deelende deze vergelijking door Jii
Daar wij eebter de waarde van « en /S alleen voor bet geval
van h = o willen kennen, zoo stellen wij in de laatste vergelij-
lüng h ■=■ o, en dan komt er:
waatuit wij vinden:
ß —y =
■tÈL

a