Boekgegevens
Titel: Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Auteur: Schmidt, Izaäk Riewert
Uitgave: 's Gravenhage [etc.]: Gebr. van Cleef, 1837
2e vermeerd. uitg; 1e dr.: 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 D 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204767
Onderwerp: Wiskunde: gewone differentiaalvergelijkingen, Wiskunde: reële analyse
Trefwoord: Gewone differentiaalvergelijkingen, Integraalrekening, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Vorige scan Volgende scanScanned page
HI INHOUD.
Over het integrercu van formulen, waarin geene andere irrationaliteit
dan voorkomt. pag. 275
p
Over de formule X^iC {a-\-hsc)i. 277
Over het integreren van differentiaal - formulen , waarin verschillende
gehrokene magten van a-\-hx voorkomen. 278
Over het integreren van de formule X^j ^ ^ h':^ ^ ' ^^^
Over het integreren van differentiaal - formulen, waarin verschillend«
gehrokene magten van- ■ voorkomen. idem»
a' h'x
Over het integreren der formulen, waarin geenc andere irrationaliteit
dan (a + eo V + voorkomt, 280
Gevallen, waarin de formule s: (a^ar") j volkomen te integre-
ren is. 281
Over de herleiding van de formule ƒ (» + 3 tot andere,
die eenvoudiger zijn. 284
Gevallen, waarin sommige der coefllciënten van de herleide integraal
nul of oneindig worden. 289
Merkwaardige voorbeelden, 290
Over het tinden der dubhele, driedubbele^ integralen. 297
Over het achtervolgend integreren. idem.
Belangrijke herleidingen te dezen opzigte. 298
Opmerkelijk voorbeeld, 299
Uitdrukking voor Deze uitdrukking stelt de oorspronkelijke
functie voor, waarvan X het n^ differentiaal-quotient is, 300
Over het integreren door oneindige reeksen. soi
De formule ƒ X wordt door eene oneindige reeks geïntegreerd,
zoodra men X in eene oneindige reeks ontwikkelt. idem*
Over het doel, dat men zich bij het integreren door oneindige reeksen
voorstelt. 302
Reeks voor Log. (i x), idem.
Reeks voor Boog Tang x, 303
Men dient voor eene zelfde integraal verschillende reeksen te zoeken,
opdat de eene convergeert, wanneer de andere divergeert. idem.
Zonderlinge reeks voor t- idem.
Ontwikkeling der integraal van eenige stelkunstige gehrokene differentiaal-
formule, idem.
Ontwikkeling der integraal van ^x (a + 5«'*) g • 305