Boekgegevens
Titel: Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Auteur: Schmidt, Izaäk Riewert
Uitgave: 's Gravenhage [etc.]: Gebr. van Cleef, 1837
2e vermeerd. uitg; 1e dr.: 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 D 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204767
Onderwerp: Wiskunde: gewone differentiaalvergelijkingen, Wiskunde: reële analyse
Trefwoord: Gewone differentiaalvergelijkingen, Integraalrekening, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD. IX
Wat men door merlswaardigt punten van eene kromme lijn ver-
slaat. pag, 203
Onderzoek wegens den loop mn eene kromme lijn, 201
Over de kromtestralen, 210
Er is geene kromte, die niet vergeleken kan worden met de kromte,
welke een zekere cirkel in al deszelfs deelen bezit. idem.
Wat men door den kromtestraal en den kromtecirkel van eenig punt
eener kromme lijn verslaat. idem,
Hoe men door de ingeschrevene veelhoeken de kromtestralen bij bena-
dering vinden kan. 211
De meetkunstige plaats van al de uiteinden der kromtestralen wordt de
ontwondene van de gegevene lijn genoemd. 212
De kromtestralen staan loodregt op de gegevene lijn en zijn raaklijnen
vaa de ontwondene. idem,
Hoe men eene kromme lijn als de ontwinding van derzelver ontwondene
beschouwen kan. idem.
De ontwondene is ten opzigte van eenige kromme hetzelfde ^ wat het
middelpunt ten opzigte van den cirkel is. idem^
Over het vinden van de formule voor den kromtestraal en de coördi-
naten van deszelfs uiteinde. 213
Hoe men de vergelijking van de ontwondene kromme kan bepalen. 216
De ontwondene van elke algebraïsche kromme lijn kan volkomen gerec-
tificeerd worden. idem.
De kromtecirkel van eenig punt eener kromme lijn raakt en snijdt deze
kromme lijn te gelijker tijd in dit punt« 217.
Over de verschillende graden van ineensmeliing^ welke er bij de kromme
lijnen plaats kan hebben. 218
Over den kromtestraal en de ontwondene der kegelsneden. 219
Merkwaardige eigenschappen van dc cycloïde ten opzigte van derzelver
ontwondene. Deze eigenschappen doen tevens de lengte van eenigen
boog der cycloïde kennen. 224
Over het vinden der differentialen van verschillende meetkunr
stige grootheden. 226
Wat men door den inhoud van eenige kromme lijn verstaat. idem.
Formule voor de differentiaal van de lengte eens hoogs. 227
Formule voor de differentiaal van den inboud. 228
Meetkunstige verklaring van hetgeen men er doorverstaat, wanneer men
zegt, dat ^jc, ytx of -h tf) standvastig is. idem.
Differentiaal-formule voor den inhoud van eenig omwentelingsligchaam. 229
Differentiaal - formule voor het oppervlak van eenig omwentelings-
ligcliaam. idem^
Gebruik der differentialen in de meetkunstige figuren, met een paar
voorbeelden van dat gebruik. 230