Boekgegevens
Titel: Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Auteur: Schmidt, Izaäk Riewert
Uitgave: 's Gravenhage [etc.]: Gebr. van Cleef, 1837
2e vermeerd. uitg; 1e dr.: 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 D 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204767
Onderwerp: Wiskunde: gewone differentiaalvergelijkingen, Wiskunde: reële analyse
Trefwoord: Gewone differentiaalvergelijkingen, Integraalrekening, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Vorige scan Volgende scanScanned page
—________L JB —ma^i

/
ill
'j
144 BEGINSELEN dbr
den noemer voorkomt, gelijk o, en wij verkrijgen bij gevolg
voor de gevraagde waarde : — .
VOORBEELD. Dc wttardc te vinden van
als x= co is ?
a — X—\/{ax+^ ® )'
Wanneer men onder en boven door x deelt en daarna x-^zzco
/
stelt, zal men voor de gevraagde waarde verkrijgen: —I.
h S'». VOORBEELD. De Waarde te vinden van--r,
£r a — x-\-y{ax-\'X^)
voor het geval van o: — co.
Deelt men bier onder en boven door x, dan komt er:
( a a^
X X'
-, en stelt men hierin a; = co, dan komt
a , a
--1 + V/ (- + 1)
X X
er noa: -i of —, zoodat bierdoor de waarde noa: onbe-
^ — I + I O ' ^
paald blijft.
(i^ ct
Ontwikkelen wij echter (i -{--en (i -J--), dan vin-
X X
den wij voor ons gebroken:
»2
a a'
--§.— + en%.
X x^
^— — l^J^enz,
a a'
__I __
a; x'-
of wanneer wij teller en noemer met x vermenigvultligen:
a — i. — + en%.
X
1 '
fa — +
en stellen wij nu ar — co, dan verkrijgen wij voor de gevraag-
de waarde f.
Log X
4®. VOORBEELD. De Waarde te vinden van -, ingevalle
xn.
X~ QO is?