Boekgegevens
Titel: Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Auteur: Schmidt, Izaäk Riewert
Uitgave: 's Gravenhage [etc.]: Gebr. van Cleef, 1837
2e vermeerd. uitg; 1e dr.: 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 D 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204767
Onderwerp: Wiskunde: gewone differentiaalvergelijkingen, Wiskunde: reële analyse
Trefwoord: Gewone differentiaalvergelijkingen, Integraalrekening, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI INHOUD.
Bij de functiën van twee veranderlijke grootheden x en y is in het
algemeen : --rr -. naff. lU
Het aantal verschillende n^^ differentiaal-quotiënten of gedeeltelijke dif-
ferentialen, eener functie van twee veranderlijke grootheden, is in
het algemeen ra -f- i. 11(J
Voorwaarde, waaraan men onderkent, of eene uitdrukking van den vorm
-b Qg'/ de differentiaal
eener functie van x en y kan zijn, 117
Hoe de hoogere differenlialen eener functie van twee veranderlijke groot-
heden door de gewone regels gevonden worden. idem*
Formulen, om de hoogere differentialen uit de gedeeltelijke differen-
tialen zamen te stellen, 119
De geheele n^^ differentiaal is gelijk aan de som der d" gedeeltelijke
differentialen. idem,
Hoe men de gedeeltelijke hoogere differenlialen uit de geheele kan
vinden. 121
Algemeene aanmerkingen, wegens het differentiëren eener functie van
meer dan twee veranderlijke grootheden. idem.
Over het differentiëren der vergelijkingen tusschen meer dan
twee veranderlijke grootheden, 122
Verklaring der grondbeginselen, waarop het differentiëren der vergelij-
kingen met meer dan twee onbekenden berust, id^m.
Opheldering door een voorbeeld. 125
Over de ware heteekenis der gebrokens^ die onder den vorm —
O
voorkomen, 127
O
Indien een gebroken, door de substitutie x n: a, den vorm — aan-
neemt, heeft hetzelve altijd voor a' —a eene bepaalbare waarde, idem,
Hoe men moet bandelen, wanneer een rationaal stelkunstig gebroken
O
den vorm — aanneemt. lliO
O
Hoe men door differentiaal-rekening de gevraagde waarde bekomen
kan. 131
Voorbeelden tot oefening. 134
Andere leerwijze , welke meer algemeen is. 140
Voorbeelden, idem,
CO
Over het opmaken der waarde van formulen, die onder den vorm-,
co
O X co of co — co voorkomen. 143
Voorbeelden, idem.
Over het verdeelen van rationale stelkunstige gebrokens^ in
anderej die eenvoudiger zijn. 147