Boekgegevens
Titel: Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Auteur: Schmidt, Izaäk Riewert
Uitgave: 's Gravenhage [etc.]: Gebr. van Cleef, 1837
2e vermeerd. uitg; 1e dr.: 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 D 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204767
Onderwerp: Wiskunde: gewone differentiaalvergelijkingen, Wiskunde: reële analyse
Trefwoord: Gewone differentiaalvergelijkingen, Integraalrekening, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Vorige scan Volgende scanScanned page
116 BEGINSELEN der
a'x'^-i.aya'xay"-''
hierdoor is, zonder de gelijkheid der differentiaal - quotienten
te verstoren, eene versehikking in de volgorde van de faetoren
des noemers en dus in de volgorde der differenticringen te
weeg gebragt. Door de laatste uitdrukking even zoo te behan-
delen , bijv. als volgt:
__d'cdy __ dyöx ^ _
'^m+nji


Zxm-a^y^X^Zyn-i'
kan men nieuwe versehikkingen in die volgorde te weeg bren-
gen , en daarmede kan men voortgaan, om telkens nieuwe ver-
schikkingen te verkrijgen, zoodat hierdoor onze stelling in het
algemeen bewezen is.
Het blijkt hieruit, dat onder de vier tweede differentiaal-
quotienten (c) van §. 89 slechts di-ie verschillende
dat onder de acht differcntiaal-quotienten (d) slechts vier ver-
schillende
en dat in het algemeen onder de ra'^« differcntiaal-quotienten,
wier aantal 2» is, slechts n-\-l verschillende