Boekgegevens
Titel: Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Auteur: Schmidt, Izaäk Riewert
Uitgave: 's Gravenhage [etc.]: Gebr. van Cleef, 1837
2e vermeerd. uitg; 1e dr.: 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 680 D 25
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204767
Onderwerp: Wiskunde: gewone differentiaalvergelijkingen, Wiskunde: reële analyse
Trefwoord: Gewone differentiaalvergelijkingen, Integraalrekening, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD. UI
Voorbeelden tot oefening. -pag, 27
Differentialen van de logarithmeu der goniomelrJscbe lijnen. 29
Voorbeelden tot oefening. 30
Over de differentialen der functiën BoogSin x ^ Boog Tang x^ enz, idsm.
Voorbeelden. 32
Hoe men bij deze formulen van den straal i tot den straal r tan over-
gaan. 33
Over de achtervolgende differentialen der functiën, 35
Wat mt-n door achtervolgende differentialen verstaat, idem,
Teekens, van -welke men zich bedient, om de achtervolgende differen-
tialen voor te stellen. 37
Voorbeelden. idem.
Toepassing der achtervolgende differentialen op het onttvik-
kelen der functiën, 39
De achtervolgende differentialen van het eerste lid eener identieke ver-
gelijking zijn gelijk aan de gelijknamige achtervolgende differentialen
van bet tweede lid« 40
Theorema van maciAürik. idem.
Toepassing op de ontwikkeling der logarithmcn. 41
Ontivikkeling der goniometrische functiën, 42
Ontwikkeling van Sinx en Cos x, idem.
Hoe men door differentiëren de eene reeks uit de andere kan af-
leiden. 43
Ontwikkeling van Tangx^ Cotx, Sec x en Cosec Xm 44
Ontwikkeling van Boog Sin x en Boog Cos x, 46
Ontwikkeling van Boog Tang x en BoogCotx, ... 47
Ontwikkeling van Boog Sec x en Boog Cosec x, idem.
Verschillende reeksen voor bet getal «r. 48
£eu boog, die in graden, minuten en secunden gegeven is, in deelen
van den straal te herleiden, en omgekeerd, 49
Merkwaardige vorm, dien men aan de reeksen voor Sinx en Cosx kan
geven. idem.
Ontwikkeling van de logarithmen der goniometrische lijnen in reeksen. 50
Merkwaardig verband, dat er tusschen de reeksen voor de exponentiale
en goniometrische funclien bestaat, en vergelijkingen, waartoe dit
verband aanleiding geeft. idem*
Ontwikkelingsreeksen voor Cos, nx, Sin, nx en Tang, nx, 51
Ontwikkeling van Cos^ x en Sin^x in sinussen en cosinussen der veel-
vouden van 52
Over het vinden der factoren van ir ^
De deelers te vinden van a™ en x"^ i" A. 59
Al de deelers vau de formule i A«" -f ^ vinden. 60
Voorbeelden tot oefening. 63
«2