Boekgegevens
Titel: Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1853
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 678 E 85
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204743
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
als hij gevoegelijk koncle. Dit bemerkte de
meester, die naar de reden' daarvan vernam.
Toen nu de school uitging, beval de mees-
ter, dat Lambertüs en zijne makkers moesten
blijven zitten.' Zij dachten wel, dat het om
Lamberius zoude wezen, en het kwam ook
zoo uit. ^ »
Nu begon een naauwkeurig onderzoek. De
jongens betuigden als uit éénen mond, waarom
zij zich zoo gedroegen.
y> Is dit zoo, Lauibertits ?" vroeg de mees-
ter. — »Ja, meester!" zeide Lambertüs; »maar
het spijt mij zeer. Ik wil mij gaarne verbete-
ren, maar ik kan niet." Lambertüs was geen
booswicht, mijne kindei en! maar hij was zeer
ligtzinnig, en dit was de oorzaak van zijn
kwaaddoen. Als hij tot nadenken kwam , had
hij berouw en beloofde beterschap. Dit wist
de meester ook, en daarom strafte hij hem
ditmaal niet, maar gaf hem dezen raad: y)Maak
een klein zakboekje en schrijft daarin da-
gelijks uiu gehouden gedrag op. Dan kunt
gij uwe handelingen steeds nagaan, en dit zal
u oplettend op u zeiven maken,"
Lambertüs deed alzoo. Eiken avond teekende
hij zijne daden op, goede en kwade, en iede-