Boekgegevens
Titel: Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1853
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 678 E 85
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204743
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
Onder onze leerlingen waren er van tijd tot
lijd, die hun verlangen te kennen gaven , om
nog meer van dien braven man te hooren; en
waarlijk, wij vonden dien wensch zeer natuur-
lijk. Wij voldoen dan ook gaarne aan dat
verlangen, en willen u nog het een en ander
van den ouden braven Jakob veitellen. Luis-
tert dan!
Vader Jakob en zijne kinderen waren nu
allen langzamerhand ouder geworden. Hendrik ,
Maria en Frederik waren reeds getrouwd, en
hadden zei ven kinderen , van zeven , acht en
negen jaren. Betje woonde bij vader, Naatje
bij hare tante Keetje , en Willem was vrij-
willig met de schutters zijner woonplaats uit-
getrokken , om den vaderlandschen grond tegen
onze vijanden te verdedigen.
Vader Jakob was en bleef het hoofd van
de familie, zoodat allen zich dikwijls bij hem
vereenigden. Het was altijd een regt feest,
als men bij Vader Jakob was , vooral voor de
kinderen, want hij beminde die in zijn hart,
en deed hun zoo veel leerzaani vermaak, als
maar eenigzins in zijn vermogen was.