Boekgegevens
Titel: Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1853
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 678 E 85
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204743
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
binnen, en ofschoon er vijandelijke soldaleni
in lagen, gingen zij naar den toren. Twee vani
hen hielden de wacht, de derde klom naarr
boven en haalde de vlag der mniters naar be-
neden , die zij medenamen. Toen zij terugre-
den , riepen de vrouwen hen achterna en ge-
raakten de soldaten in het i geweer. Evenwell
dat was te laat; zij waren meester van de vlag.
Zij bragten dezelve aan hunnen Bevelhebber,
die hun vijftig gulden tot eene belooning schonk..
En toen deze stoutmoedige daad bij den Hertogs
van Saxen AVeimar bekend werd , ontvingen zij
ook van dezen dapperen Generaal vijftig gulden,,
en werden lot Biigadiers bevorderd. Hij, diö
de vlag van de toren haalde, is nu reedss
AVachlmeester, en zal, daar hij een dapperi
soldaat is, nog wel verder komen.
Zijn naam is Frederik Koning. Zijne moeden
is weduwe en woont in de stad Bolsward. Hij
heeft slechLs één broeder , die mede in diensti
van den Koning is.
Willem was zelf ook dapper, doch hij roemde
niet op zijne daden: want »eigen lof stinkt,'"
zegt het spreekwoord.