Boekgegevens
Titel: Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1853
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 678 E 85
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204743
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
48. Een goed voorbeeld.
Als Neelt/e eens een misslag beging, dan
tToeg zij dadelijk om vergeving. Zij was dan
3ok niet gerust, vóór dat zij vergiffenis beko-
men had. Zij was liefderijk en vriendelijk,
ook jegens de armste kinderen; niemand deed
zij met opzet leed. Beging zij in school of in
huis iets, dat straf verdiende, dan zocht zij
zich nooit door een leugen te redden. Zij on-
derging liever gewillig de bestraffing , dan dat
zij anderen de schuld gaf. Zij gedroeg zich
daarjia weder zóó, tlat zij zich de liefde van
hare ouders en van haren meester waardig
maakte. Begreep zij het onderwijs, dat zij ge-
noot, niet volkomen, dgn vroeg zij met be-
scheidenheid om nadere verklaring.
Nooit sprak zij kwaad van anderen , al had
zij iets verkeerds, gezien; liever zweeg zij, dan
de gebreken van anderen te verbreiden.
Van het klikken had zij een afkeer; toever-
trouwde geheimen wist zij zorgvuldig te bewaren.
Gij kunt begrijpen, mijne kinderen! dat
ieder, die met haar omging, veel van haar
hield.