Boekgegevens
Titel: Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1853
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 678 E 85
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204743
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
I)e ongenoemde Schrijver van dit op sommige onzer
nederlandsche scholen reeds sedert een twintigtal jaren
druk gebruikt en door vele onderwijzers met reden op
prijs gesteld werkje zeide in zijn kort voorberigt onder
anderen het volgende:
» Behalve dat dit boekje over het algetneen voor eene
hoogere klasse bestemd is, heeft men bij de zanten-
stelling 'daarvan steeds zijn voorganger, Vader Jakob ,
op het oog gehad, doch gemeend, er ook cenige stukjes
van belangrijker inhoud in te moeten opnetnen. — —
Ook heeft men steeds voor den geest gehad de meerdere
vorderingen in vatbaarheid en ontwikkeling , welke nu
bij de kinderen gevonden wordt, in tegenstelling van
den tijd, waarin de Vader Jakob het eerst het licht
zag; men heeft geoordeeld, met den tijd te moeten
voortgaan, en alzoo de vorderingen, die het verbeterd
onderwijs aan de hand geeft, niet te moeten over het
hoofd zien. Van daar, dat men hier Vaderlandsliefde
en vaderlandsche deugden vindt voorgestaan , en de
roersels van dit gevoel reeds in, de harten der kinderen
heeft pogen op te wekken en te versterken.