Boekgegevens
Titel: Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1853
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 678 E 85
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204743
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
©raao- Öecct bt tijö tael ooit tEru0?
SCntluoarti. 3iinm?r baartoaactp/ filijft gij bïug.
SO Vaderlandsliefde bü den man
en grijsaard.
Overal, mijne lieve kinderen! ziet gij de
liefde tot den Koning en het Vaderland uitblin-
ken. De dagen, die wij beleven, zijn zeer
belangrijk. Ik kan u alles nog zoo bevattelijk
niet voorstellen, als de omstandigheden het
medebrengen. Gij weet reeds, dat het oproer
in de zuidelijke Provinciën van het Koningrijk
het gevaar van oorlog had veroorzaakt. Gij
zaagt telkens brave jongelingen de wapenen
opvatten, ora Koning en Vaderland te verdedi-
gen. Dit is ook pligt: want wat is een mensch
zonder liefde voor zijn vaderland ?
Er waren ook vele mannen, die ten stiijde
trokken. Die brave menschen vergaten hun
bijzonder belang, om het algemeen welzijn te
verdedigen. Toen moesten wij, die te huis
bleven, voor himne vrouwen en kinderen zor-
gen. Dat was pligt, niet waar, vaderlandsche
kinderen? Wij moeten zorgen, dat onze Koning
den strijd kan volhouden; daarom dragen wij