Boekgegevens
Titel: Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1853
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 678 E 85
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204743
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
Albert. Zou er gisteren ook wat vermist
zijn?
Herman. Dat denk ik niet. Dan zou er
staan; Kinderen! er is iets verloren.
Hendrik. Zulke voorschriften schrijf ik niet
gaarne.
Albert. Ik ben dan altijd bang, dat de een
of ander mij verdenkt, en dat is niet aardig.
Nadat de werkzaamheden met een statig kin-
dergezang begonnen waren, zeide de meester
niets, hoewel hij dit anders gewoon was te
doen, als er een nieuw voorschrift van eenige
beteekenis op het bord stond.
Op eenmaal wordt de deur geopend, en twee
leden van de plaatselijke schoolcommissie tre-
den binnen, om volgens gewoonte hun maan-
delijksch bezoek af te leggen.
De een was de Burgemeester en de ander de
Vrederegter. Na met den meester gesproken
te hebben, groetten zij de kinderen minzaam.
Nu begon de meester te vertellen:
»Kinderen! heden is mij verhaald , dat een
arme jongen, die in geen twee dagen eten ge-
had had, een brood bij een' bakker had weg-