Boekgegevens
Titel: Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1853
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 678 E 85
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204743
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ï6
»Nadat zij gestorven was, was ik nog meer
aan huis gebonden. Ik bekortte mijne nood-
zakehjke bezoeken, en ging niet uit, dan
wanneer pligt of menschlievendheid mij riepen.
Gij allen weet dit zei ven, en daarom is mij
dan ook ieder huiselijk feest zoo lief en aan-
genaam.
»Ik wil hiermede niet zeggen, dat gij juist
zoo moet handelen als ik. Ieder leeftijd heeft
zijne betrekkingen, ieder mensch zqne bijzon-
dere pligten. Kunsten en wetenschappen wor-
den door onderlinge beoefening uitgebreid en
de weldadigheid wordt er door bevorderd, even-
als ook een aangenaam verkeer den mensch
beschaaft en veredelt. Alleen dit wil ik er
mede zeggen: ■vyanneer gij, na wat gij uit
pligt of uit vermaak bnitenaf te doen hadt, naar
uw huisgezin terugkeert, zorgt dan, dat gij
daar altijd met blijdschap wordt ontvangen, en
dat gij daar zeiven gaarne zijt. Dan zullen
uwe kinderen dit van u leeren en u daarin
navolgen, en zij zullen, evenals hunne ouders,
niet elders de vreugde zoeken, die in hunne
eigene woning steeds het best te vinden is."
Het gezelschap scheidde eerst des avonds
tegen tien uren. Grootvader Jakob ging door-