Boekgegevens
Titel: Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1853
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 678 E 85
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204743
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
zijn grijs hoofd hing een bloemenkrans, die
smaakvol was zamengesteld.
De maaltijd was eenvoudig, doch de spijzen
waren smakelijk en in overvloed. Onder vro-
lijke gesprekken en nuttig .onderhoud sleet men
den tijd; vergenoegdheid en blijdschap kruid-
den de schotels.
Bij het nageregt zeide de brave Grootvader
nog het volgende:
»Het is mij zeer aangenaam, mijne lieve
kinderen 1 u allen op dezen dag bij mij te zien.
Het veraangenaamt mij het leven en verhoogt
mij elk genoegen, dat ik smaak. Ik heb het
altijd gezegd en herhaal het thans weder — mis-
schien wel voor het laatst, want mijne jaren
klimmen, en des menschen leven is zoo onze-
ker, — dat ik altijd mijn grootste genoegen in
huiselijkheid en in huis heb gevonden. Toen
uwe lieve Moeder nog leefde, deelde zij de zor-
gen voor uwe opvoeding met mij , en bij haar
vond ik des avonds 'na gedaan werk altijd de
beste en aangenaamste rust. AVij verbeeldden
ons, dat wij niet van n af konden, en ver-
wonderden ons dikwijls, dat sommige ouders
hunne lieve kinderen zoo maar aan de dienst-
boden overlieten.