Boekgegevens
Titel: Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1853
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 678 E 85
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204743
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
hem alleen hartelijk de hand, omdat hun ge-
voel hun belette te spreken.
»Dank, hartelijk dank voor uwe deelne- ■
ming," was alles, wat de zoo zeer getroffene
oude man zeggen konde.
Nu schaarden allen, ook eenige oude ken-
nissen en buren, zich om de koffij tafel en
spraken veel over hunne jongere jaren.
De kinderen, die op dien namiddag niet;
naaischool behoefden, en die de ouders we--
der hadden medegeno'men, kregen koek en
andere lekkernijen, en zoo sleet men twee;
aangename uren onder vrolijke gesprekken.
Tegen twee uren gingen de vrienden en buren
heen, terwijl Grootvader Jakob zich te middeni
zijner kinderen en kleinkinderen aan tafel 1
plaatste, om den maaltijd te gebrniken.
Waar werd de maaltijd gehouden, denkt
gij? In het prieeltje. Daar had de zorgvul-
dige Betje, die daar als kind naast haren vader ■
zat, alles gereed geujaakt, terwijl de mannen
zaten te rooken. Het prieeltje zelf was niet
groot genoeg, om al de gasten te bevatten,
maar Betje had de tafel in de bleek uitgezet.
In het prieeltje stond voor Grootvader een
stoei, die met bloemen versierd Avas, en boTcn