Boekgegevens
Titel: Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Auteur: Goeverneur, J.J.A.
Uitgave: Groningen: A.L. Scholtens, 1853
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 678 E 85
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204743
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen: een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
Zoo lang ge op aard moogt leven. .
God schenke u eenmaal hemelvreugd ,
Tot loon voor uwe liefde en deugd:
Geen wensch kan 'k beter geven.
Truitje moest wel nu en dan eens in haar
papiertje kijken, maar dan ging het opzeggen
ook weer vrij goed en vlot. Haar wensch
luidde aldus :
'k Wensch, dat u de goede God,
Die uw leven zoo veel jaren
' Tot ons aller vreugd wou sparen ,
Günne lang dit zelfde lot;
Dat wij allen zaam nog tijden
Ons in uw besit verblijden.
Het kleine Jassje las den haren allerliefst
voor.
Ja , Grootvader! ook uw Jansje
Is regt vrolijk en verblijd.
Dat gij heden jarig zijt.
Hoe gering haar wensch ook zij,
Neem hem — met een' kus er bij.
Zij gaf haren wensch over en viel Grootva-
der om den hals en kuste hem regt hartelijk.