Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
ten, uit den mond des Zaligmakers zeiven ver-
nomen, de zalige Margaretha werd aangespoord
om de devotie tot het H. Hart te verbreiden en
dat haar ijver en geestdrift zich aan duizenden
en duizenden priesters en leeken meedeelden?
De vereering van het H. Hart neemt dan
ook jaar op jaar toe. In tal van vereenigingen
en congregatiën komen de geloovigen samen
om het H. Hart te vereeren. In vele plaatsen
wordt een kerkgebouw toegewijd aan Jesus'
Goddelijk Hart, terwijl de beeltenis des Zalig-
makers, zooals Hij aan de zalige Margaretha ver-
scheen, in bijna alle kerken gevonden wordt. Ook
in platen of schilderijen en in kleinere afbeeldin-
gen wordt deze beeltenis meer en meer verspreid.
Het is echter vooral in de huisgezinnen, dat
die beeltenis moet worden geplaatst en door de
huisgenooten vereerd. Die plaats moet zijn de
eereplaats, de schoonste plaats in het huis of
aan den wand. Er zijn vereerders van het H.
Hart, die niet rusten voor zij in elk vertrek
hunner woning een beeltenis van het H. Hart
hebben weten te verkrijgen. Zeker zal de zegen
des Heeren uit zulke huisgezinnen nooit wijken
en de huisgenooten voordeelig zijn naar de ziel
en ook naar het lichaam.
Prent u de heerlijke beloften des Zaligmakers
diep in het geheugen en vergeet nooit die gods-
vrucht te beoefenen en naar uw vermogen te
verbreiden.