Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hart en beval haar de godsvrucht tot dat H.
Hart te verkondigen en te verbreiden. Tevens
deed Hij de volgende beloften voor hen, die
zijn Goddelijk Hart zouden vereeren.
Ik zal hun alle genaden geven, die zij in hunnen
staat noodig hebben.
Ik zal den vrede in hunne familiën brengen.
Ik zal hen troosten in hun lijden.
Ik zal hun een zekere toevlucht zijn in hun
leven, maar hijzonder in het uur van hun dood.
Ik zal hun voor al hun ondernemingen Mijn
overvloedige zegeningen verleenen.
De zondaren zidlen in Mijn Hart een onuit-
puttelijke bron van barmhartigheid vinden.
De lauwe zielen zidlen tot hun vroegeren ijver
worden opgewekt.
De ijverige zielen zullen tot grootere volkomen-
heid geraken.
De priesters zullen de genade verkrijgen de
meest verharde gemoederen te bewegen.
Ik zal de huizen zegenen, waar de beeltenis van
Mijn Hart zal geplaatst en vereerd worden.
De namen dergenen, die deze devotie verbreiden,
zullen in Mijn Hart geschreven zijn en ik zal
die nooit daarin uitwisschen.
Verkondig het en laat het allerwegen in de
wereld verkondigen, dat ik geen grens zal stellen
voor Mijne genadegaven voor allen, die deze in
Mijn Hart zullen zoeken.
Is het wonder, dat door deze heerlijke belof-