Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
aan den H. Joseph, de Meimaand aan de H.
Moeder Gods, October is de maand van denH.
Rozenkrans, terwijl de maand Juni toegewijd is
aan het Allerheiligst Hart van Jezus. In die
maand valt ook altijd het feest van het H. Hart,
dat gevierd wordt Vrijdag na het Octaaf van
H. Sacramentsdag, dus den 3en Vrijdag na Pink-
stez-en. Waarom dit feest altijd in de maand
Juli valt, moet ge maar eens vragen. Behalve
de maand Juni met dien feestdag is nog toe-
gewijd aan het H. Hart de eerste Vrijdag van
iedere maand. Ge begrijpt zeker wel, waarom
men juist de Vrijdagen daarvoor neemt. Het
was immers op een Vrijdag, dat de Zaligmaker
leed en stierf uit liefde voor de menschen. Even
zoo is het uit liefde tot de menschen, dat de God-
mensch onder de gedaante van Brood en Wijn
dagelijks in de H. Mis wordt opgeofferd en ge-
regeld in het H. Sacrament des Altaars onder
de menschen wil verblijven. Wij vereeren dan
ook in het H. Hart vooral de liefde des Zalig-
makers door het bijwonen der H. Mis, door hem
in Zijn H. Sacrament te aanbidden en eerherstel
te geven voor de beleedigingen die Hem zoo
vaak worden aangedaan.
De godsvrucht of devotie tot het H. Hart is
door Christus zelf op aarde gebracht. In een
verschijning van den Zaligmaker aan een god-
vruchtige kloosterlinge, de Zalige Margaretha
Alacoque, toonde de Heer haar Zyn Goddelijk