Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
maker Die door de Joden gekruisigd was, verrezen
was en dat allen in Hem moesten gelooven en
gedoopt worden, wilden zij zalig worden. Zoo
bevreesd en kleinmoedig als de Apostelen eerst
waren, zoo moedig en vurig waren zij nu. Dit
was de kracht en het vuur van den H. Geest,
Die over hen gekomen was en Die hen ook alle
waarheid leerde, die zij moesten verkondigen
en hen allerlei vreemde talen deed spreken.
Van de komst des H. Geestes, die de H. Kerk
op het Pinksterfeest herdenkt, en van de eerste
prediking van den H. Petrus af, begon de Kerk
zich over de aarde uit te breiden en, ofschoon
de Christenen om het geloof vervolgd en bij
honderden en duizenden gemarteld en gedood
werden, nam hun aantal toch voortdurend toe.
De H. Kerk bestaat nu reeds bijna negentien
eeuwen en zal blijven bestaan tot het einde der
wereld, volgens de belofte van Christus, die
Zijne Kerk voortdurend door den H. Geest blijft
besturen.
De Maand van het H. Hart.
Iedere maand van het jaar is gewijd aan een
bijzondere godsvrucht of godsdienstige intentie.
Van sommige maanden zult ge dat wel weten
bijv. van de maanden Maart en Mei en ook van
Juni en October. De maand Maart is toegewijd