Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
dat de leerlingen, na het Heilig Lichaam weg-
genomen en verborgen te hebben, zouden gaan
vertellen, dat de Zaligmaker verrezen was.
Van Vrijdagavond tot Zondagmorgen in de
vroegte bleef Christus in het graf, maar bij den
dageraad vereenigde zich de ziel van Christus
met zijn lichaam en stond Hij glorievol uit zijn
Graf op. Daarna kwam een engel en wentelde
den steen van het graf.
' De wachten waren verschrikt weggeloopen en
brachten de tijding aan de Joodsche Hooge-
priesters en aan den Hoogen raad.
De Apostelen en de andere leerlingen des
Heeren waren allen zeer verheugd, toen zij ver-
namen, dat Christus verrezen was en nog meer,
toen Hij zelf in hun midden verscheen. Her-
haalde malen verscheen Hij aan zijn leerlingen
in de veertig dagen, die Hij nog op aarde door-
bracht en op den veertigsten dag steeg Hij in
het bijzijn van allen door eigen macht ten
Hemel op. Dit viert de Kerk op Hemelvaartsdag.
Tien dagen lang na de Hemelvaart des Heeren
bleven de Apostelen in afzondering en gebed
bijeen, verborgen voor de Joden, voor wie zij
zeer bevreesd waren, maar op den vijftigsten
dag na 's Heeren Verrijzenis kwam de H. Geest
uit den Hemel op de aarde en daalde over de
Apostelen neer. En terstond na den H. Geest
ontvangen te hebben, traden zij naar buiten
en verkondigden aan het volk, dat de Zalig-