Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
Paschen en Pinksteren.
Met het feest van Kerstmis vormen Paschen
en Pinksteren de drie grootste feesten der Ka-
tholieke Kerk.
Op het Paaschfeest herdenkt de Kerk de
glorievolle verrijzenis van Christus.
Na een leven van vernedering, armoede en
ontbering volgden het bittere Lijden en den
kruisdood des Zaligmakers. De Kerk herdenkt
dit lijden in de veertigdaagsche vasten en meer
bijzonder in de Goede Week. In rouw en boete
brengt zij dien tijd door met vasten, bidden en
overwegingen en op Goeden Vrijdag is alles
rouw in het Huis des Heeren.
Eenige uren nadat de Zaligmaker op het kruis
den geest had gegeven, werd Zijn Heihg Lichaam
door eenige vrome mannen onder de Joden van
het kruis genomen en begraven. In een rots
was een graf uitgehouwen en in dit nieuwe graf
Averd het Heilig Lichaam des Heeren, in doeken
gewonden, neergelegd; het graf werd met een
steen gesloten en verzegeld, terwijl Pilatus op
verzoek der Joden er een wacht van soldaten
bij plaatste om te beletten, dat de leerlingen
het Lichaam des Heeren zouden Avegnemen.
De vijanden des Zaligmakers Avisten namelijk,
dat de Heer voorspeld had, dat Hij verrijzen
zou. Zij geloofden dit AA'el niet, maar zij dachten.