Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
om een balk of blok door te zagen. Ook de
Heilige Maagd was daarbij afgebeeld in biddende
houding, met eerbied en liefde op Haar Goddelijk
Kind ziende.
De Heihge Schrift verhaalt ons uit het leven
van den Heihgen Joseph, na den terugkeer uit
Egypte, nog slechts een enkele gebeurtenis, n.1.
de reis van het Heilig Huisgezin naar den tem-
pel van Jeruzalem, toen Jesus twaalf jaren
oud was. Ge weet zeker wel, hoe de Zalig-
maker bij de terugreis in Jeruzalem achter-
bleef en eerst na drie dagen in den tempel
gevonden werd, maar ook, dat Hij met de
H. Maagd en den H. Joseph naar Nazareth terug-
keerde, en dat het Evangelie, waarin deze ge-
beurtenis verhaald wordt, besluit met de woor-
den: „en Hij was hun onderdanig." Dit is de
groote roem van den H. Joseph, dat Gods
Zoon hem op aarde onderdanig is geweest. Toch
bleef hij de nederigheid zelf en stierf na eenige
aren in de armen van Jesus en Maria den
dood des rechtvaardigen.
Ieder Christen, die begrijpt, hoe hoog de waar-
digheid van den H. Joseph op aarde was, weet
dat hij hoog verheven moet zijn in den Hemel
en dat zijn voorbede zeer machtig moet wezen.
Daarom wordt de H. Joseph door ieder christen
vereerd en aangeroepen, terwijl de werkheden
hem als hun bijzonderen patroon vereeren; daarom
ook heeft de Paus den H. Joseph als den algemee-