Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
Met den kleinhandel verdienen duizenden
menschen hun brood. Zij slaan de waren, die
zij verkoopen, met meer of minder groote hoe-
veelheden in en verkoopen die in het klein aan
de menschen, die voor dagelijksch gebruik, soms
dagelijks, de waren komen halen. Hoe grooter
hoeveelheid een winkelier kan inslaan, hoe
voordeeliger en hoe meer hij met den verkoop
in het klein verdient.
Voor iemand, die van zekere waar veel noo-
dig heeft of gebruikt, is het niet voordeelig, die
bij den winkelier in het klein te koopen. Een
huismoeder bijv. die wekelijks een of meer
ponden boter of suiker noodig heeft en dit in
een winkeltje dagelijks met het ons of half ons
laat halen, doet zich gewoonlijk schade. Dingen
die men weinig gebruikt, haalt echter ieder in
kleine hoeveelheden bijv. peper, nootmuskaat
en dergelijke specerijen.
De kleine winkeher leeft van den kleinhandel,
maar dan moet hij het vrij druk hebben, want
al verdient hij op kleine hoeveelheden meer
dan hij naar evenredigheid op grootere hoe-
veelheden zou verdienen, hij moet ook zooveel
malen meer de klanten bedienen.
Een zeker winkelier verkocht postpapier tegen
één gulden twintig cent het pak van 240 vel of
50 katernen. Per katern rekende hij een stuiver
en per vel een cent. Nu kunt gij narekenen
wat hij dan meer verdiende. Maar per vel ver-