Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
Er zijn echter ook planten, die zwaar ver-
giftig zijn en wier gebruik soms een spoedigen
dood ten gevolge heeft. Zoo groeit er in de
bosschen van Utrecht, Gelderland, Noord-Bra-
bant en andere provinciën een soort paddestoelen,
die fraai rood zijn, maar die men vooral niet
met de vingers moet aanraken, want de kleinste
hoeveelheid vergift, die aan de vingers blijft
zitten en die men binnen zou krygen door die
in den mond te brengen, kan den dood veroor-
zaken. Er zijn meer vergiftige planten, die fraaie
bloemen of helder rood gekleurde bessen hebben
en het is moeilijk die alle te kennen; daarom
is het in het algemeen raadzaam nooit bloemen
in den mond te steken. De gewone boterbloem
bijv. is eenigszins vergiftig evenals de fraaie
goudenregen.
De onbeschaafde, half wilde volksstammen in
vreemde werelddeelen, die nog met pijl en boog
schieten, doopen de punt der pijlen in het ver-
giftige sap van sommige planten. Wordt men
door zulk een pijl maar even gewond, dan is
die wonde doodelijk.
Ook de metalen kunnen vergift opleveren.
Wanneer koper roest, wordt het met een groene,
lood daarentegen met een witte stof bedekt.
Deze heeten kopergroen en loodwit en zijn beide
zware vergiften. Een muntstuk van koper, dat
groen is, moet men dus vooral niet in den mond
steken of met de vingers schoonmaken. Ook
2