Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
In ons land worden ook slangen gevonden,
wier beet vergiftig is. Ze heeten adders en
bereiken wel de lengte van een Meter. In de
oostelijke provinciën van ons vaderland leven
zij in heggen of in het struikgewas, maar meestal
nemen zij bij de nadering van den mensch de
vlucht. Er zijn er echter, die vrij klein zijn en
Avel wat op een paling gelijken. Als men deze
aangreep, zouden zij bijten, en die eenmaal ge-
beten is, is een kind des doods, tenzij men de
wonde dadelijk uitbrandt.
Vergiftige planten zijn er veel meer, zoowel
zwaar vergiftige als minder gevaarlijke.
Ge zoudt het misschien niet gelooven, dat
onder die vergiftige, planten ook de aardappel-
plant behoort. Toch zijn de aardappelen niet
vergiftig, ten minste als ze goed geschild zijn.
Bovendien is de aardappelplant niet zwaar ver-
giftig, maar toch zijn nieuwe aardappelen, die,
zooals ge weet, niet geschild worden, niet ge-
zond.
Ook de tabaksplant is vergiftig. Dat hebt ge
zeker wel eens meer gehoord. Het vergift, dat
in de 'tabak aanwezig is, heet nicotine en is
schadelijk voor menschen die veel rooken,'en
vooral voor kinderen. Het werkt echter zeer lang-
zaam en daarom gelooft menigeen niét aan de scha-
delijke werking der tabak. Menige knaap echter
heeft door veel rooken zijn gezondheid geknakt,
•en niet zelden heeft dit den dood tengevolge.