Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
achteloos mee omgaat, het bijv. hier of daar
maar voor de hand iaat liggen, kan groote on-
gelukken veroorzaken. Zoo heb ik eens ver-
nomen van drie kinderen, die op een vuilnishoop
een pakje vonden met zeven koekjes er in.
Lezen konden die kinderen niet, anders hadden
zij op het pakje kunnen zien staan: rattekruid.
Nu meenden zij, dat het suiker was. De koekjes
waren zoet en de kinderen aten ze op. De
twee oudsten elk drie koekjes, het jongste maar
één. De beide eersten stierven den volgenden
dag, onder de hevigste smarten; de dokter, die
er bij geroepen was, kon hen niet meer helpen,
het jongste werd met groote moeite in het leven
gehouden.
Een dokter gebruikt ook wel eens vergift als
medicijn voor de zieken, natuurlijk in geringe
hoeveelheid. Met zulke medicijnen moeten dokter
en apotheker en ook zij, die den zieke oppassen,
zeer zorgvuldig omgaan.
Het vergift wordt meestal uit planten ver-
kregen, want er zijn heel wat vergiftige planten.
Onder de dieren is de slang soms vergiftig. Er
zijn slangen, die een paar holle tanden in de
bovenkaak hebben, waaruit zij bij het bijten
vergiftige vloeistof in de toegebrachte wonde
laten vloeien. Bij sommige dier slangen is
dit zulk zwaar vergift, dat de gewonde binnen
enkele uren, soms binnen eenige minuten, een
lijk is.