Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
gebracht, vluchten naar Egypte, om het Goddelijk
Kind te beveiligen tegen de moordaanslagen van
Koning Herodes.
In dat vreemde land moest de H. Joseph hard
werken om voor zijn Goddelijk Voedsterkind,
voor de H. Maagd en voor zichzelf het onder-
houd te verdienen. Dat ging in zoo'n vreemd
land heel niet gemakkelijk en wij kunnen ons
wel eenigszins de armoede van de H. Familie
voorstellen.
Na den dood van den wreeden koning Herodes
keerde de H. Joseph, op bevel van God, weer
naar zijn land terug, maar vestigde zich, om het
Goddelijk Kind aan de vervolging te onttrekken,
te Nazareth. Hier hield hij zich weder bezig
met zijn beroep, het timmeren, en werkte voor
de inwoners van het stadje. De Zaligmaker, die
in het huisgezin te Nazareth als kind leefde, gaf
hier een heerlijk voorbeeld van gehoorzaamheid
en onderdanigheid aan Zijn Heihge Moeder en
Zijn Voedstervader. Dat mag ieder kind wel altijd
voor oogen houden.
De Zahgmaker hielp den Heiligen Joseph in
zijn arbeid, bij het zagen, schaven, timmeren,
enz. evenals een krullenjongen den timmerman
helpt. Ik heb daarvan eens een afbeelding gezien,
waar men het Goddelijk Kind, als een knaap
van een jaar of veertien, bezig zag met den
Heiligen Joseph samen te zagen. Ieder trok
beurtelings aan het einde eener groote zaag,