Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
diend, maar God, die een dronk waters den
arme gegeven, beloont, zou ook de weldaad door
Dismas aan de H. Familie bewezen, niet onbe-
loond laten.
Ruim dertig jaren later werd de Goddelijke
Zaligmaker, die als Kind voor het moordstaal
van Herodes moest vluchten, op Golgotha ge-
kruist en om 's Heeren kruisdood nog smade-
lijker te maken, werd het kruis opgericht tusschen
twee andere, waaraan boosdoeners gekruist waren.
De eene aan Jesus' linkerzijde bespotte den Heer
en zei: „Kom af van uw kruis en help ook ons
er af." Maar de andere bestrafte hem en zei:
„Wij verdienen den dood om onze misdaden,
maar Deze lijdt onschuldig." En zich tot den
Zaligmaker keerende, bad hy: „Heer, gedenk
mijner, als Gy in uw rijk zult gekomen zijn." En
de Zaligmaker sprak tot hem : „Nog heden zult
gij met Mij in het Paradijs zijn."
Deze goede moordenaar, zooals hij genoemd
wordt, kwam dus aan het kruis tot inkeer en
verkreeg door zijn geloof in Christus en door
zijn berouw vergiffenis van zijn zonden.
De legende verhaalt, dat de goede moordenaar
en de rooverhoofdman Dismas dezelfde persoon
waren en dat diens bekeering aan het kruis het
loon was voor de weldaad, door hem aan den
Zaligmaker, Zijne Heihge Moeder en Zijn Voed-
stervader bewezen op hun vlucht naar Egypte.