Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
arme lieden, die gevlucht zijn en schatten be-
zitten wij niet. Zoek vrij, of gy iets vindt en
gaarne zullen wij het u afstaan, zoo ge ons
slechts vrijen doortocht wilt laten."
Ook de vrouw wendde zich tot Dismas en
smeekte op hartroerenden toon : „Heer, laat ons
met vrede. We zijn op de vlucht voor Koning
Herodes, die onzen lieveling wil dooden. Ach,
als uw hart niet versteend is, heb dan mede-
lijden met ons."
De ruwe Dismas stond verstomd. De aanblik
der arme vrouw, uit wier schoon gelaat zulk
een diepe smart sprak, ontroerde hem. Hij
werd door medelijden bewogen en tot ver-
bazing zijner geheele bende liet hij het ge-
zelschap niet slechts ongedeerd, maar verschafte
hun een avondmaal en nachtverblijf op zijn kasteel.
Den volgenden morgen bracht hij hen op den
goeden weg en het kleine gezelschap zette de
reis voort, na den rooverhoofdman voor zijn
gastvrijheid te hebben bedankt.
Ge begrypt zeker, jonge lezers, wie de perso-
nen van het kleine gezelschap waren. De H.
Maagd en de H. Joseph waren met het Goddelijk
Kind gevlucht uit Bethlehem en op reis naar
Egypte.
De hoofdman der rooverbende bleef in zijn
goddeloos leven volharden en had dus zeker
de eeuwige straf voor zijn gruweldaden ver-