Boekgegevens
Titel: Leesboek voor katholieke scholen
Deel: 7
Auteur: Griendt, A. van de
Uitgave: Arnhem: Van Mastrigt en Verhoeven, 1898 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1121 : 1e dr. (dl VII)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204741
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
• „Zeg eens meisje," zei een der soldaten, „'t is
of er iets in de kist leeft."
„Dat kan wel," antwoordde zij gevat. „Boeken
hebben geest en leven."
De soldaat vroeg niet verder en de kist kwam
goed en wel aan boord. Terstond ging het schip
onder zeil naar Gorkum. Er woei een stevige
wind, zoodat het goed vorderde.
Onderweg wuifde Elsje herhaalde malen met
den zakdoek naar het slot, zoodat de schipper
vroeg, waarom zij dat deed. „Och," antwoordde
z\i, „Mevrouw dacht, dat ik niet zou durven en
nu zwaai ik met den zakdoek om haar te laten
zien, dat het goed gaat.
Toen het schip te Gorkum aan den wal kwam,
wist Elsje te bewerken, dat de kist spoedig van
boord gebracht werd naar het huis van zekeren
Daatselaar, een goed vriend van de Groot, die
de kist gewoonlijk verder bezorgde. Maar nu
zag Daatselaar tot zijn schrik en vreugde tegelijk
de Groot zelf uit de kist komen, zoodra Elsje
die geopend had. Hij was wat blij, dat hij er
uit was, maar nog meer verheugd, dat hij zoover
gered was. Had hij 's morgens God vurig om
het gelukken der ontvluchting gebeden, nu
dankte hij Hem uit den grond zijns harten voor
zijn redding. Wel was hij nog niet in veiligheid,
want als zijn vlucht bemerkt werd, zou men
hem spoedig achtervolgen. Daatselaar, een met-
selaarsbaas, hielp hem echter spoedig aan een